Державне агентство
автомобільних доріг України

» Громадськості » громадська рада » Стратегія функціонування Громадської ради

Стратегія функціонування Громадської ради

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол засідання Громадської ради

при Державному агентстві автомобільних доріг України

№__4/2016_від_30  листопада 2016 року

 

 

Стратегія функціонування Громадської ради

при Державному агентстві автомобільних доріг України

 

 

Мета:

 

Громадська рада є консультативно-дорадчим органом, що забезпечує громадський контроль за діяльністю Державного агентства автомобільних доріг України (далі – Укравтодор), формує пропозиції щодо напрямків та шляхів реалізації державної політики в сфері дорожнього господарства, управління автомобільними дорогами загального користування, вдосконалення законодавства та нормативно-правового регулювання у галузі.

 • Створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;
 • Здійснення громадського контролю за діяльністю Укравтодору та функціонуванням галузі;
 • Забезпечення врахування Укравтодором громадської думки під час реалізації державної політики в дорожній сфері;
 • Використання засобів масової інформації для висвітлення діяльності Громадської ради та проблемних питань функціонування дорожньої галузі.

 

Визначення проблем, на розв'язання яких спрямована діяльність Ради:

 • Відсутність єдиної стратегічної лінії управління на центральному рівні, різні підходи до політики, до методів управління центральним апаратом в Києві, регіональними підрозділами в областях, різне бачення порядку взаємовідносин з підрядними організаціями, іншими постачальниками, науковими установами та проектними організаціями.
 • Відсутність єдиних підходів на регіональному рівні управління галуззю, суттєва залежність від професійності керівника обласної служби, впливу голови обласної державної адміністрації, відношення з керівниками в центрі, впливу груп народних депутатів, відношення з політичними елітами регіонів, можливостей роботи з місцевими бюджетами та уміння вчасно зреагувати на можливості залучення фінансових ресурсів державного бюджету.
 • Відсутність оперативного реагування на фінансовий стан галузі, цілеспрямованого лобіювання перед міністерством фінансів, інфраструктури обласними радами та адміністраціями, Кабінетом міністрів інтересів дорожників, об’єктивного аналізу ефективності використання коштів, наявних ресурсів з усіх джерел (державного і місцевого бюджетів, залучених кредитних коштів, коштів Міжнародних фінансових організацій, інвестиційних ресурсів), затягування з пропозиціями щодо їх розподілу між областями, об’єктами.
 • Відсутність детального розуміння на рівні Уряду, Міністерства інфраструктури та Укравтодору подальшого функціонування галузі в умовах децентралізації управління дорогами загального користування, механізму передачі доріг місцевого значення в управління місцевим органам влади, подальшої долі ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України», розподілу матеріально-технічної бази та трудових ресурсів, що в даний час належать державі, механізмів утримання доріг загального користування державного значення.
 • Відсутність перспективної програми розвитку автомобільних доріг загального користування, аналізу готовності та наявності проектно-кошторисної документації, системи контролю якості виконання дорожніх робіт, системи по запровадженню контрактів на експлуатаційне утримання автомобільних доріг тривалого строку дії.

 

Стратегічні напрямки діяльності Ради:

 

 1. Нормативно-правове забезпечення:
 • Активна участь у обговоренні та аналіз законопроектів щодо виокремлення джерел фінансування дорожнього господарства в окремий Державний дорожній фонд у складі спеціального фонду Державного бюджету.
 • Підготовка пропозицій законодавчого та нормативно-правового регулювання створення у подальшому реально захищеного фінансового ресурсу дорожньої галузі.
 • Забезпечення широкого обговорення громадськістю законопроектів № 0954 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування системи управління автомобільними дорогами загального користування», рішень Уряду щодо подальшого реформування Публічного акціонерного товариства “Державна акціонерна компанія “Автомобільні дороги України”».
 • Участь у обговоренні Закону України “Про внесення змін до Закону України "Про автомобільні дороги" щодо розподілу доріг державного та місцевого значення.
 • Підготовка пропозицій до законодавчих актів щодо співфінансування ремонту доріг державного значення з бюджетів різних рівнів та інших джерел.
 • Приведення у відповідність урядових та галузевих нормативно-правових актів відповідно до змін у законодавстві. 

 

2. Забезпечення сталого фінансування дорожньої галузі:

 • Сприяння створенню у галузі прозорої системи контролю, обліку та аналітичного супроводження проведених процедур закупівель на дорожні роботи на всіх бюджетних рівнях, порядку та стану укладання договорів з підрядними організаціями.
 • Підготовка пропозицій щодо раціонального використання бюджетних та залучених коштів, у тому числі міжнародних фінансових організацій: викорінення усіляких можливих корупційних схем, шляхом проведення тендерів на Prozorro, діяльності незалежної Моніторингової групи у сфері закупівель, функціонування CoST (міжнародної ініціативи прозорості у будівництві) в Україні, тощо.
 • Підготовка пропозицій щодо забезпечення дієвості системи попереднього аналізу готовності та наявності проектно-кошторисної документації, обґрунтування переліків ремонтних робіт, постачання матеріалів та їх вартості.
 • Сприяння створенню системи супроводження відповідності помісячних планів фінансування в розрізі областей та об’єктів ремонтних робіт фактичним витратам.
 • Підготовка пропозицій щодо оперативного реагування стосовно перерозподілу фінансових та матеріальних ресурсів між областями та об’єктами у разі надлишку/нестачі коштів, проблемних об’єктів, реальних обсягів робіт, не виконання взятих зобов’язань, тощо.
 • Аналіз та формування пропозицій щодо законодавчих актів:

- по розподілу надлишку митних надходжень з розширенням переліку областей залучених до цього експерименту,

- конкретного визначення напрямків використання коштів місцевих бюджетів розвитку, особливо коштів від 5% з роздрібної торгівлі під акцизних товарів з метою конкретизації напрямків їх використання в частині нафтопродуктів та автомобілів виключно на дороги без різниці чи на державні, чи на місцеві, але на дороги в залежності від пріоритетності питань в регіонах.

 

3. Забезпечення належного експлуатаційного утримання доріг та контроль за ходом виконання та якістю ремонтно-будівельних робіт на дорогах загального користування.

 • Сприяння Укравтодору в забезпеченні транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг згідно сучасним вимогам за міцністю та рівністю і їх покращення відповідно до соціально-економічних потреб держави і суспільства.
 • Підготовка пропозицій та організація широкого громадського обговорення щодо змін та уточнень до Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування.
 • Участь у відпрацюванні напрямків подальшої співпраці з міжнародними фінансовими організаціями, активізації розробки нових та уточнення розроблених інвестиційних проектів, підготовка пропозицій щодо більш широкого запровадження державно-приватного партнерства та концесій у дорожньому будівництві.
 • Сприяння Укравтодору у створенні належних систем забезпечення безпеки водіїв на дорогах загального користування (оновлення розмітки, належного стану дорожніх знаків, ліквідація місць концентрації ДТП, тощо), дотримання міжремонтних термінів, забезпечення транспортного сполучення дорогами загального користування у зимовий період.
 • Підготовка пропозицій Укравтодору щодо створення відкритого галузевого інформаційного ресурсу стосовно наявності та географічної розміщення:

- кар’єрів, складів, баз із запасами матеріальних ресурсів, заводів із виробництва будівельних матеріалів,

- дорожньої, іншої допоміжної техніки, діючих автобаз, майстерень,

 • Підготовка пропозицій щодо створення в галузі моніторингу цін на дорожні матеріали та обсягів їх виробництва як вітчизняних, так і стосовно можливостей імпорту.
 • Сприяння створенню у галузі систем аналізу потреби/надлишку дорожніх матеріалів, підготовки логістичних схем їх постачання відповідно до виробничих планів, створення інтерактивної карти з відкритим доступом для підрядних організацій та державного замовника, аналізу завантаження/простою виробничих потужностей, їх руху, можливостей постачання запасних частин, ремонтних робіт, цінової політики.

 

4. Розвиток кадрового потенціалу, робота з профспілковими та іншими громадськими організаціями галузі.

 • Сприяння Укравтодору в створенні системи аналізу забезпечення трудовими ресурсами дорожньої галузі
 • Підготовка пропозицій щодо створення інформаційного ресурсу працівників, що мають кваліфікацію необхідну для роботи зі спеціальним дорожнім обладнанням та технікою.
 • Робота з профспілковими організаціями та розробка спільної позиції з питань оплати праці (формування кошторисної заробітної плати), стимулювання зайнятості та інших питань перед державними та урядовими структурами.
 • Підготовка пропозицій, відповідних проектів законодавчих та нормативно-правових актів стосовно встановлення в галузі конкурентоспроможної оплати праці та відповідної соціальної захищеності працівників.
 • Створення позитивного іміджу у громадськості, через належне інформаційне висвітлення діяльності та проблем Укравтодору, широкого їх обговорення в засобах масової інформації із залученням експертних, науково-дослідних та проектних організацій.
 • Сприяння діяльності Благодійного фонду «Дорожник», вважаючи його роботу важливою складовою системи соціального захисту, в першу чергу, малозахищених пенсіонерів, ветеранів праці галузі та працівників дорожнього господарства Укравтодору.  

 

5. Сприяння децентралізації відповідальності, реформуванню та структурно-організаційним змінам у галузі.

 • Сприяння  Укравтодору у реформуванні системи державного управління автомобільними дорогами на основі гармонійного поєднання принципів централізованого управління автомобільними дорогами та поступової передачі повноважень з управління дорогами місцевого значення органам місцевої влади та самоуправління.
 • Підготовка пропозицій щодо законодавчого закріплення розширення повноважень і посилення відповідальності місцевих органів виконавчої влади за управління автомобільними дорогами місцевого значення при умові збереження та забезпечення ефективного функціонування автомобільних доріг, їх розбудови для забезпечення транзитних перевезень і безпеки дорожнього руху.
 • Сприяння Укравтодору у створенні системи запровадження контрактів на експлуатаційне утримання автомобільних доріг тривалого строку дії (5-7 років).
 • Сприяння у формуванні позиції Укравтодору щодо порядку розподілу мережі автомобільних доріг в кінцевому варіанті після прийняття Верховною Радою України відповідних законодавчих актів, шляхів суттєвого розширення співробітництва з місцевими органами влади у сфері дорожнього господарства.

 

Шляхи і способи розв'язання проблем:

 • Активізація роботи членів Громадської Ради із визначенням сфер відповідальності.
 • Створення робочих груп із залученням представників експертних, науково-дослідних та громадських організацій за стратегічними напрямками діяльності Ради.
 • Забезпечення організації досліджень, обговорення та надання рекомендацій до стратегій та нормативно-правових актів, необхідних для функціонування та реформування галузі, вдосконалення роботи Укравтодору та підвідомчих організацій.
 • Участь у моніторингових групах якості виконання дорожніх робіт, прозорості використання коштів, закупівель, ініціювання та проведення круглих столів щодо проблемних питань дорожнього господарства.
 • Участь у конкурсних-комісіях на обрання керівників галузі.
 • Налагодження комунікації з громадськістю та інститутами громадського суспільства через висвітлення діяльності Громадської ради та Укравтодору у засобах масової інформації.
 • Налагодження зворотнього зв’язку Укравтодору та Уряду на пропозиції, надані Громадською радою, запровадження контролю за їх використанням в роботі.
 • Підготовка пропозицій щодо розширення повноважень Ради, її прав та впливу на регулювання діяльності Укравтодору.
 • Підготовка інформативно-роз’яснювальних матеріалів щодо діяльності Громадської ради, мети її існування, порядку членства, функціональності та суспільної важливості.
 • Шляхом використання соціальних медіа залучення широких кіл суспільства до участі у обговоренні питань покращення функціонування Громадської ради.

 

Цільова аудиторія повідомлень про діяльність Ради:

 • представники органів центральної та виконавчої влади;
 • працівники Укравтодору та її підрядних та дочірніх підприємств;
 • громадські активісти;
 • дорожники;
 • водії;
 • перевізники;
 • інвестиційні компанії та підрядні підприємства;
 • населення.

 

Засоби комунікації:

 • засоби масової інформації;
 • соціальні медіа (сторінка у фейсбук);
 • створення веб-сайту;
 • інтерв’ю та коментарі Голови та членів Ради.

 

Результат:

 • Приведення доріг загального користування до належного експлуатаційного стану.
 • Належне експлуатаційне утримання доріг – дотримання міжремонтних термінів.
 • Забезпечення транспортного сполучення дорогами загального користування у зимовий період.
 • Контроль за якістю виконуваних ремонтно-будівельних робіт на дорогах загального користування (гарантія ремонту, відповідальність підрядника).
 • Забезпечення сталого фінансування дорожньої галузі – створення Дорожнього фонду.
 • Децентралізація відповідальності – передача місцевих доріг у сферу відповідальності місцевої влади.
 • Обізнаність населення щодо діяльності Ради та Укравтодору.
 • Підвищення довіри громадськості до Укравтодору.
 • Підвищення довіри підрядних організацій та користувачів доріг до Укравтодору.
 • Покращення комунікації в розрізі «громадськість-Укравтодор».