УКРАВТОДОР

Державне агентство автомобільних доріг України

» Діяльність » Оголошення » Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

1. Загальні відомості

1.1 Повне найменування емітента: Державне агентство автомобiльних дорiг України

1.2 Організаційно-правова форма емітента: Державна організація (установа, заклад)

1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 37641918

1.4 Місцезнаходження емітента: 03150, м. Київ, Фiзкультури,9

1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 287 11 05, (044) 287 22 55

1.6 Електронна поштова адреса емітента: vtc@ukravtodor.gov.ua

1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.ukravtodor.gov.ua

1.8 Вид особливої інформації: Факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі

2. Текст повідомлення

Колегією Укравтодору від 09.12.2013 року прийнято рішення № 38 про включення облігацій відсоткових іменних серії "J" до Біржового реєстру ПАТ "ФБ "Перспектива".

Листом від 18.12.2013 №13/12/18-01 ПАТ "ФБ "Перспектива" повідомила Укравтодор про прийняття рішення про внесення облігацій відсоткових іменних серії "J" до Біржового реєстру в котирувальний список другого рівня лістингу.

Відсоткові іменні облігації серії "J":
 - Дата лістингу - 18.12.2013.
 - Найменування фондової біржі - ПАТ "ФБ "Перспектива".
 - Вид - відсоткові іменні облігації (забезпечені).
 - Форма існування - бездокументарна.
 - Номінальна вартість однієї облігації - 1 000, 00 (одна тисяча) гривень 00 копійок.
 - Загальна номінальна вартість облігацій - 950 000 000,00 (дев'ятсот п`ятдесят мільйонів) гривень 00 копійок.
 - Кількість цінних паперів - 950 000 (дев'ятсот п`ятдесят тисяч) штук.
 - Дата реєстрації цінних паперів - 03.12.2013.
 - Номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів та найменування органу, що здійснив державну реєстрацію - свідоцтво № 168/2/2013, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 - Облігації серії "J", які включено в лістинг становлять 19% до загальної кількості даного випуску. 
 - Облігації відсоткові іменні (бездукоментарної форми) Укравтодору у кількості 7 200 000 (сім мільйонів двісті тисяч) штук продовжують перебувати у листингу. 

Власники облігацій мають право:
• право купувати та продавати облігації на вторинному біржовому ринку цінних паперів серед визначеного Проспектом емісії кола осіб після реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку Звіту про результати розміщення облігацій та видачі Свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій;
• право на отримання номінальної вартості облігацій при настанні строку їх погашення;
• право на отримання відсоткового доходу у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій в кінці кожного відсоткового періоду;
• право на здійснення інших операцій, що не суперечать чинному законодавству України.

3. Підпис

Голова Прусенко Євген Дмитрович підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством.