УКРАВТОДОР

Державне агентство автомобільних доріг України

» Діяльність » Оголошення » Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

1. Загальні відомості

1.1 Повне найменування емітента: Державне агентство автомобiльних дорiг України

1.2 Організаційно-правова форма емітента: Державна організація (установа, заклад)

1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 37641918

1.4 Місцезнаходження емітента: 03150, м. Київ, Фiзкультури,9

1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 287 11 05, (044) 287 22 55

1.6 Електронна поштова адреса емітента: vtc@ukravtodor.gov.ua

1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.ukravtodor.gov.ua

1.8 Вид особливої інформації: Факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі

2. Текст повідомлення

24 грудня 2013 року ФБ "Перспектива" прийнято рішення  про виключення з Біржового реєстру другого рівня лістингу наступні цінні папери: 
1) - відсоткові іменні облігації серії "А";
 - найменування фондової біржі - ПАТ "ФБ "Перспектива";
 - дата делістингу - 24.12.2013.
 - форма існування - бездокументарна;
 - номінальна вартість однієї облігації - 1 000, 00 (одна тисяча) гривень 00 копійок.
 - кількість цінних паперів - 2000 000 (два мільйони) штук.
 - дата реєстрації цінних паперів - 25.12.2012.
 - номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів та найменування органу, що здійснив державну реєстрацію - свідоцтво 
№ 304/2/12, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 - облігації серії "А", які виключено з лістингу, становлять 14,2 % до загальної кількості даного випуску. 

2) - відсоткові іменні облігації серії "В";
 - найменування фондової біржі - ПАТ "ФБ "Перспектива";
 - дата делістингу - 24.12.2013.
 - форма існування - бездокументарна;
 - номінальна вартість однієї облігації - 1 000, 00 (одна тисяча) гривень 00 копійок.
 - кількість цінних паперів - 2000 000 (два мільйони) штук.
 - дата реєстрації цінних паперів - 25.12.2012.
 - номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів та найменування органу, що здійснив державну реєстрацію - свідоцтво 
№ 305/2/12, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 - облігації серії "В", які виключено з лістингу, становлять 14,2 % до загальної кількості даного випуску.
 - облігації відсоткові іменні (бездукоментарної форми) Укравтодору у кількості 4150 000 (чотири мільйонисто п’ятдесят тисяч) штук продовжують перебувати у лістингу. 
 - власники облігацій мають право:
• право купувати та продавати облігації на вторинному біржовому ринку цінних паперів серед визначеного Проспектом емісії кола осіб після реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку Звіту про результати розміщення облігацій та видачі Свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій;
• право на отримання номінальної вартості облігацій при настанні строку їх погашення;
• право на отримання відсоткового доходу у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій в кінці кожного відсоткового періоду;
• право на здійснення інших операцій, що не суперечать чинному законодавству України. 
Цінні папери більше не котируватимуться на фондовій біржі з 24грудня 2013 року, у зв’язку з невиконанням п.4.2 розділу 4 положення про функціонування фондових бірж, затвердженого рішенням НКЦПФР № 1688 від 22.11.2012.

3. Підпис

Голова Прусенко Євген Дмитрович підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством.