УКРАВТОДОР

Державне агентство автомобільних доріг України

» Діяльність » Оголошення » Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

1. Загальні відомості

1.1 Повне найменування емітента

Державне агентство автомобiльних дорiг України

1.2 Організаційно-правова форма емітента

Державна організація (установа, заклад)

1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

37641918

1.4 Місцезнаходження емітента

03150, м. Київ, Фiзкультури,9

1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента

(044) 287 11 05 (044)287 22 55

1.6 Електронна поштова адреса емітента

vtc@ukravtodor.gov.ua

1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.ukravtodor.gov.ua

1.8 Вид особливої інформації

Факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі

 

 

 2. Текст повідомлення

 21 січня 2014 року ФБ "Перспектива" прийнято рішення  про виключення з Біржового реєстру другого рівня лістингу наступні цінні папери:

Відсоткові іменні облігації серії "J":

- Дата делістингу - 21.01.2014.

- Найменування фондової біржі - ПАТ "ФБ "Перспектива".

- Вид - відсоткові іменні облігації (забезпечені).

- Форма існування - бездокументарна.

- Номінальна вартість однієї облігації - 1 000, 00 (одна тисяча) гривень 00 копійок.

- Загальна номінальна вартість облігацій - 950 000 000,00 (дев'ятсот п`ятдесят мільйонів) гривень 00 копійок.

- Кількість цінних паперів - 950 000 (дев'ятсот п`ятдесят тисяч) штук.

- Дата реєстрації цінних паперів - 03.12.2013.

- Номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів та найменування органу, що здійснив державну реєстрацію - свідоцтво № 168/2/2013, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

- Облігації серії "J", які виключено з лістингу становлять 19% до загальної кількості даного випуску.

- Облігації відсоткові іменні (бездукоментарної форми) Укравтодору у кількості 3 200 000 (три мільйони двісті тисяч) штук продовжують перебувати у листингу.

Власники облігацій мають право:

• право купувати та продавати облігації на вторинному біржовому ринку цінних паперів серед визначеного Проспектом емісії кола осіб після реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку Звіту про результати розміщення облігацій та видачі Свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій;

• право на отримання номінальної вартості облігацій при настанні строку їх погашення;

• право на отримання відсоткового доходу у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій в кінці кожного відсоткового періоду;

• право на здійснення інших операцій, що не суперечать чинному законодавству України.

Цінні папери більше не котируватимуться на фондовій біржі з 21 січня 2014 року, у звязку з невиконанням п.4.2 розділу 4 положення про функціонування фондових бірж, затвердженого рішенням НКЦПФР № 1688 від 22.11.2012.

3. Підпис

Голова Прусенко Євген Дмитрович підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством.