УКРАВТОДОР

Державне агентство автомобільних доріг України

» Діяльність » Звіти » Запит на подачу вираження зацікавленості

Запит на подачу вираження зацікавленості

 ЗАПИТ НА ПОДАЧУ ВИРАЖЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНОСТІ

(КОНСУЛЬТАЦІЙНІ ПОСЛУГИ – ВІДБІР КОМПАНІЙ)

УКРАЇНА

ДРУГИЙ ПРОЕКТ ПОКРАЩЕННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ І БЕЗПЕКИ РУХУ

Позика № 8195

Назва: Консультаційні послуги з нагляду за будівельними роботами з капітального ремонту на автомобільній дорозі М-03 Київ – Харків – Довжанський на обраних ділянках Лубни – Полтава на залишок робіт по Контракту 2.1 (Лоти 2.1 – 2.3): км 210+000 – км 275+000 і Контракту 2.2 (Лоти 2.4 – 2.6): км 282+000 – км 333+250.

Порядковий номер: RFP 8

Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) отримало фінансування від Світового банку на покриття витрат по Проекту розвитку дорожньої галузі та має намір використати кошти на оплату консультаційних послуг.

Консультаційні послуги (“Послуги”) включають нагляд за будівельними роботами з капітального ремонту на автомобільній дорозі М-03 Київ – Харків – Довжанський на обраних ділянках Лубни – Полтава. Роботи, які будуть виконуватися, включають капітальний ремонт 6 (шести) ділянок (Лоти 2.1 – 2.6) загальною довжиною 84,4 км, зокрема доріг, мостів, дренажні та допоміжні роботи. Ділянки на яких виконуватимуться роботи, розташовані в Полтавській області між містами Лубни і Полтава і пролягають вздовж маршруту наявної автомобільної дороги М-03. Очікується, що виконання завдання розпочнеться у квітні 2017 року і триватиме 8 місяців (плюс 1 рік – Період відповідальності за дефекти).

Укравтодор запрошує консультаційні фірми (“Консультантів”), які відповідають необхідним критеріям, до вираження зацікавленості у наданні вищевказаних Послуг. Зацікавленим Консультантам необхідно подати інформацію, що демонструє наявність потрібної кваліфікації і відповідного досвіду для виконання Послуг.

Критерії відбору до короткого списку:

(i) Загальний досвід консультаційної фірми;

(ii) Спеціальний досвід консультаційної фірми в сфері завдання;

(iii) Кваліфікація персоналу.

 

Звертаємо увагу зацікавлених Консультантів на положення п. 1.9 Посібника Світового банку з відбору та найму консультантів Позичальниками Світового банку, затвердженого в січні 2011 року, переглянутого в липні 2014 року (“Посібник з відбору Консультантів”), в якому викладено принципи політики Світового банку щодо конфлікту інтересів.

Консультанти можуть створювати асоціації з іншими фірмами у формі спільних підприємств чи субконсультантів з метою підвищення кваліфікації. Зацікавленим консультантам необхідно чітко вказати форму їхньої “асоціації” і обов’язки партнерів і субконсультантів відповідно до їхньої заявки. Нечіткі формулювання на зразок “в асоціації з” і/або “спільно з” та інше можуть вважатися такими, що не дозволять компанії пройти до короткого списку.

Відбір Консультанта здійснюватиметься за процедурою Відбору на основі кваліфікації Консультанта згідно з Посібником.

Детальнішу інформацію можна отримати за нижче вказаною адресою впродовж робочих годин з 09.00 до 18.00 за Київським часом.

Вираження зацікавленості мають бути подані у паперовій формі (особисто чи поштою) до 2 листопада 2016 року, 17:30 за Київським часом з поміткою «Консультаційні послуги з нагляду за будівельними роботами з капітального ремонту на автомобільній дорозі М-03 Київ – Харків – Довжанський на обраних ділянках Лубни – Полтава на залишок робіт по Контракту 2.1 (Лоти 2.1 – 2.3): км 210+000 – км 275+000 і Контракту 2.2 (Лоти 2.4 – 2.6): км 282+000 – км 333+250» за адресою:

Державне агентство автомобільних доріг України

До уваги: Євгенія Вікторовича Бараха, т. в. о. Голови

Офіс 509, вул. Фізкультури 9, Київ 03150, Україна

Тел./факс: +38(044) 287-52-00, +38(044) 287-41-18

E-mails: forec@ukravtodor.gov.ua, loans@ukravtodor.gov.ua, mail@ukrdorinvest.gov.ua

 

 

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

(CONSULTING SERVICES – FIRMS SELECTION)

UKRAINE

SECOND ROADS AND SAFETY IMPROVEMENT PROJECT

Loan No: 8195

Assignment title: Supervision Consultancy Services for Construction Works of Capital Repair on Road M-03 Kyiv – Kharkiv – Dovzhanskyy, on selected sections Lubny – Poltava, for outstanding works balance for Contract 2.1 (Lots 2.1 – 2.3): km 210+000 – km 275+000 and Contract 2.2 (Lots 2.4 – 2.6): km 282+000 – km 333+250.

Reference No.: RFP 8

The State Road Agency of Ukraine (Ukravtodor) has received financing from the World Bank toward the cost of the Road Sector Development Project, and intends to apply part of the proceeds for consulting services.

The consulting services ("the Services") include supervision of services for construction of capital repair on Road M-03 Kyiv – Kharkiv – Dovzhanskyy, on selected sections Lubny – Poltava. The works to be carried out the capital repair of 6 (six) sections (Lots 2.1-2.6) in 84,4 km total long and include roads, bridges, drainage and ancillary works. The works sections are situated in Poltava region between city of Lubny and Poltava town and follow the alignment of the existing M03 Road. The assignment is expected to start in April 2017 and last up to 8 months (plus 1 year of Defect Liability Period).

The Ukravtodor now invites eligible consulting firms ("Consultants") to indicate their interest in providing the Services. Interested Consultants should provide information demonstrating that they have the required qualifications and relevant experience to perform the Services. The shortlisting criteria are:

(iv) general experience of consulting firm;

(v) particular experience of consulting firm in the field of assignment;

(vi) personnel capabilities.

 

The attention of interested Consultants is drawn to paragraph 1.9 of the World Bank’s Guidelines: Selection and Employment of Consultants under IBRD Loans and IDA Credits and Grants by World Bank Borrowers” dated January 2011 (revised July 2014) (“Consultant Guidelines”) setting forth the World Bank’s policy on conflict of interest.

Consultants may associate with other firms in the form of a joint venture or a sub-consultancy to enhance their qualifications. Interested Consultants should clearly indicate the structure of their “association” and the duties of the partners and sub consultants in their application. Unclear expression of interests in terms of “in association with” and/or “in affiliation with” and etc. may not be considered for short listing.

A Consultant will be selected in accordance with the Quality- and Cost-Based Selection (QCBS) method set out in the Consultant Guidelines.

Further information can be obtained at the address below during office hours from 09.00 to 18.00 of Kiev time.

Expressions of interest to be clearly marked “Supervision Consultancy Services for Construction Works of Capital Repair on Road M-03 Kyiv – Kharkiv – Dovzhanskyy, on selected sections Lubny – Poltava, for outstanding works balance for Contract 2.1 (Lots 2.1 – 2.3): km 210+000 – km 275+000 and

Contract 2.2 (Lots 2.4 – 2.6): km 282+000 – km 333+250.” must be delivered in a written form to the address below (in person, or by mail) on or before 17:00 (Local time) November 2, 2016 .

State Road Agency of Ukraine

Attn: Ievhenii Barakh, Acting Head

Office 509, 9 Fizkyltury Str., Kyiv 03150, Ukraine

Tel/fax: +38(044) 287-52-00, +38(044) 287-41-18

E-mails: forec@ukravtodor.gov.ua, loans@ukravtodor.gov.ua, mail@ukrdorinvest.com.ua