УКРАВТОДОР

Державне агентство автомобільних доріг України

» Діяльність » Звіти » Запит на вираження зацікавленості

Запит на вираження зацікавленості

ЗАПИТ НА ВИРАЖЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНОСТІ

(Консультаційні послуги – відбір компаній)

УКРАЇНА

ДРУГИЙ ПРОЕКТ ПОКРАЩЕННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ І БЕЗПЕКИ РУХУ

Позика № 8195

Назва: Розроблення тендерної документації на залишок робіт по Контракту 2.1(Лоти 2.1 – 2.3): км 210+000 – км 275+000 і Контракту 2.2 (Лоти 2.4 – 2.6 ): км 282+000 – км 333+250 з виконання капітального ремонту автомобільної дороги М-03 Київ – Харків – Довжанський на обраних ділянках між містами Лубни та Полтава.

Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) отримало фінансування від Світового банку на покриття витрат по Другому проекту покращення автомобільних доріг і безпеки руху та має намір використати кошти на оплату консультаційних послуг.

Консультаційні послуги (“Послуги”) включають підготовку Тендерної документації на залишок робіт по Контракту 2.1 (Лоти 2.1 – 2.3): км 210+000 – км 275+000 і Контракту 2.2 (Лоти 2.4 – 2.6): км 282+000 – км 333+250 з виконання капітального ремонту автомобільної дороги M-03 Київ – Харків – Довжанський на обраних ділянках між містами Лубни і Полтава.

Укравтодор запрошує консультаційні фірми (“Консультантів”), які відповідають необхідним критеріям, до вираження зацікавленості у наданні вищевказаних Послуг. Зацікавленим Консультантам необхідно подати інформацію, що демонструє наявність потрібної кваліфікації і відповідного досвіду для виконання Послуг.

Критерії відбору:

досвід в інспектуванні проектів автомобільних доріг у відповідності з міжнародними і сучасними українськими стандартами;

досвід у забезпеченні процедури легалізації в сфері будівництва у відповідності з нормативними актами України;

досвід у підготовці тендерної документації з дотриманням вимог контрактів FIDIC щодо стандартної тендерної документації МБРР для закупівлі робіт;

З огляду на те, що для підготовки тендерної документації високої якості передбачено стислі строки, вирішальним критерієм відбору є наявність позаштатних спеціалістів з досвідом роботи на даному об’єкті та знанням деталей проектів на зазначених контрактах і фактичних обсягів завершених робіт та залишку робіт.

Звертаємо увагу зацікавлених Консультантів на положення п. 1.9 Посібника Світового Банку з відбору та найму консультантів Позичальниками Світового банку (січень 2011 року) (Посібник), в якому викладено принципи політики Світового банку щодо конфлікту інтересів.

Консультанти можуть створювати асоціації з іншими фірмами у формі спільних підприємств чи субконсультантів з метою підвищення кваліфікації. Асоціації між українськими проектувальними компаніями та Консультантами з міжнародною практикою і досвідом вітаються.

Відбір Консультанта здійснюватиметься за процедурою Відбору на основі кваліфікації Консультанта (ВКК) згідно з Посібником.

Детальнішу інформацію можна отримати за нижчезазначеною адресою впродовж робочих годин з 09:00 до 18:00 за Київським часом.

Вираження зацікавленості мають бути подані у паперовій формі (особисто чи поштою) до 26 жовтня 2016 року, 17:00 за Київським часом за адресою:

Державне агентство автомобільних доріг України

До уваги: Євгенія Вікторовича Бараха, т. в. о. Голови

кімната 509, вул. Фізкультури 9, Київ, Україна, 03150

Тел/факс: +38(044) 287-52-00, +38(044) 287-41-18

E-mails: forec@ukravtodor.gov.ua, loans@ukravtodor.gov.ua

 

 

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

(CONSULTING SERVICES – FIRMS SELECTION)

UKRAINE

SECOND ROADS AND SAFETY IMPROVEMENT PROJECT

Loan No: 8195-UA

Assignment Title: Elaboration of bidding documents on remaining works for the Contract 2.1 (Lots 2.1 – 2.3): km 210+000 – km 275+000 and the Contract 2.2 (Lots 2.4 – 2.6): km 282+000 – km 333+250 of capital repair of M-03 Kyiv – Kharkiv – Dovzhanskнyy road, on selected sections between towns Lubny and Poltava.

The State Road Agency of Ukraine has received financing from the World Bank toward the cost of the Second Roads and Safety Improvement Project, and intends to apply part of the proceeds for consulting services.

The consulting services (“the Services”) include preparation of Bidding Documents on remaining works for the Contract 2.1 (Lots 2.1 – 2.3): km 210+000 – km 275+000 and the Contract 2.2 (Lots 2.4 – 2.6): km 282+000 – km 333+250 of capital repair of M-03 Kyiv – Kharkiv – Dovzhanskyy road, on selected sections between towns Lubny and Poltava.

The Ukravtodor now invites eligible consulting firms (“Consultants”) to indicate their interest in providing the Services. Interested Consultants should provide information demonstrating that they have the required qualifications and relevant experience to perform the Services. The selection criteria are:

 Experience in highway design survey, in accordance with international and current Ukrainian standards;

 Experience in ensuring authorization procedures in the sphere of construction, subject to the regulatory acts of Ukraine;

 Experience in preparation of bidding documents subject to FIDIC contract conditions according to IBRD Standard bidding documents for works procurement;

 Given the short time required for execution of works on preparing of high quality bidding documents, the decisive selection criterion is the availability of external specialists with work experience at this object and aware of details in the design on these projects and aware of the actually completed works and remaining volumes of works.

 

The attention of interested Consultants is drawn to paragraph 1.9 of the World Bank’s Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers (January 2011,) (“Consultant Guidelines”), setting forth the World Bank’s policy on conflict of interest.

Consultants may associate with other firms in the form of a joint venture or a subconsultancy to enhance their qualifications. Associations between Ukrainian design firms and consultants with international practice and experience are appreciated.

A Consultant will be selected in accordance with the Selection Based on the Consultants’ Qualifications (CQS) method set out in the Consultant Guidelines.

Further information can be obtained at the address below during office hours from 09:00 to 18:00 Kyiv time.

Expressions of interest must be delivered in a written form (in person, or by mail) by October 26, 2016, 17:00 Kyiv Time to the address below:

State Road Agency of Ukraine

Attn: Ievhenii Barakh, Acting Head

Office 509, 9 Fizkyltury Str., Kyiv 03150, Ukraine

Tel/fax: +38(044) 287-52-00, +38(044) 287-41-18

E-mails: forec@ukravtodor.gov.ua, loans@ukravtodor.gov.ua