УКРАВТОДОР

Державне агентство автомобільних доріг України

» Прес-центр » Новини » Роз’яснення щодо опублікованого проекту постанови Уряду про внесення змін до діючої редакції постанови № 1065

Роз’яснення щодо опублікованого проекту постанови Уряду про внесення змін до діючої редакції постанови № 1065

    З огляду на маніпулювання інформацією та поширення нефахових коментарів стосовно нормативно-правових ініціатив центрального органу виконавчої влади, надаємо детальні пояснення щодо опублікованого проекту постанови Уряду про внесення змін до діючої редакції постанови № 1065 (http://ukravtodor.gov.ua/4489/oholoshennia/povidomlennia_pro_opryliudnennia_proektu_postanovy_kabinetu_ministriv_ukrainy_pro_vnesennia_zmin_do_postanovy_kabinetu_ministriv_ukrainy_vid_28_hrudnia_2016_r____1065.html).

    ІСТОРІЯ питання. Постанова Кабінету Міністрів України № 1065 Про затвердження вимог щодо проведення контролю якості робіт з нового будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг загального користування від 28 грудня 2016 року є важливим документом у площині подальшого розвитку дорожнього господарства та ідеї незалежного контролю якості.

    Однак наразі частина положень постанови КМУ № 1065 не відповідає чинним нормативно-правовим актам та не врегульовує в правовому полі цілий ряд питань.

    ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ Замовника та Інженера-консультанта. В чинних нормативно-правових актах та постанові КМУ № 1065 відсутня чітко визначена зона відповідальності Інженера-консультанта та гарантії результатів його роботи.

    Постанова КМУ № 1065 позбавляє Замовника права здійснювати технічний нагляд, хоча наявні в його штаті сертифіковані інженери технічного нагляду несуть адміністративну та кримінальну відповідальність за свої дії відповідно до чинного законодавства, в тому числі відповідають персонально своїм майном.

    Натомість, відповідно до вимог постанови КМУ № 1065,  функція технічного нагляду передається Інженеру-консультанту, який не несе жодної відповідальності і зобов’язань перед Замовником.

    В Україні вже існує негативний досвід залучення міжнародного незалежного консультанта, який за досить високу вартість своїх послуг здійснював контроль якості та при цьому залучав вітчизняні атестовані лабораторії і фахівців. Наразі притягнути до відповідальності за неналежне виконання своїх обов’язків такого Інженера-консультанта  є неможливим.

    В змінах до постанови КМУ № 1065 прописується те, що Інженер-консультант несе відповідальність згідно із вимогами чинного законодавства. Хоча, безумовно, для врегулювання питання відповідальності Інженера-консультанта ще необхідно прийняти цілий ряд змін до чинних нормативно-правових актів.

    ФУНКЦІОНАЛ Замовника та Інженера-консультанта. Відповідно до вимог постанови КМУ № 1065, Замовника позбавлено функції технічного нагляду – цю функцію передано виключно Інженеру-консультанту. Натомість, п.28 чинної постанови КМУ від 1 серпня 2005 р. № 668 «Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві» передбачає, що делегування  Замовником  своїх  повноважень іншій організації не  позбавляє  його права здійснювати контроль за ходом, якістю, вартістю  та обсягами виконання робіт. Тобто Інженер-консультант і Замовник мають право одночасно здійснювати технічний нагляд.

    Крім того, відповідно до вимог постанови КМУ № 668, Замовник не зобов’язаний, а має право делегувати повноваження  щодо здійснення технічного нагляду третій особі (незалежній інжиніринговій компанії).

    Запропоновані зміни до постанови КМУ № 1065 приводять її у відповідність до чинних базових нормативно-правих актів в сфері будівництва.

    Доцільність цього кроку підтверджується також існуючою правовою невизначеністю з функціональними повноваженнями Замовника та Інженера-консультанта. Так, наприклад,  Постановою  № 1065 передбачено, що функція Інженера-консультанта обмежується здійсненням технічного нагляду, контролю за якістю (хоча в класичному розумінні ідеології контрактів FIDIC Інженер-консультант виконує більш широкі функції:  супроводження проектування об'єкта, управління проектом, управління будівництвом, юридичний супровід, виконання функцій технічного нагляду, проведення будь-яких експертиз, вирішення проблемних ситуацій).

    В Українському класифікаторі професій та чинних нормативно-правових актах відсутнє поняття «інженер-консультант», відповідно, кваліфікаційні вимоги до його компетенцій не прописані.

    Тож наразі розмежування функцій, завдань та повноважень Замовника та Інженера-консультанта відсутні (у цьому питанні ясність могла б внести «Біла книга» стандартів FIDIC, яка, на жаль, досі не має офіційного перекладу для України). Відповідно, відсутній типовий договір між Замовником і Інженером-консультантом.

    КВАЛІФІКАЦІЯ Інженера-консультанта. Згідно з п. 3. Постанови КМУ від 11 липня 2007 р. N 903, технічний  нагляд  повинні здійснювати особи,  що  мають виданий відповідно до законодавства України архітектурно-будівельною атестаційною комісією кваліфікаційний сертифікат. Натомість, у чинній редакції Постанови КМУ № 1065 Інженеру-консультанту не обов’язково мати такий сертифікат - достатньо бути міжнародним аудитором або відповідати умовам контрактів FIDIC. В контрактах FIDIC відсутні вимоги до сертифікації фахівців.

Зміни до постанови КМУ № 1065 приводять документ у відповідність  до чинних базових законодавчих та нормативно-правих актів в сфері будівництва. Хоча, безперечно, необхідно ще законодавчо установити вимоги щодо сертифікації персоналу у сфері інженерного консультування.

    ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ інженера-консультанта. На сьогодні відсутній порядок визначення вартості послуг Інженерів-консультантів. Державне агентство автомобільних доріг України листом від 07.04.2017 № 744/1/13-2 звернулося до Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України як до центрального органу виконавчої влади, що має забезпечувати формування кошторисної нормативної бази, з пропозицією передбачити в зведеному кошторисному розрахунку кошти на оплату послуг незалежних Інженерів-консультантів. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України листом від 04.05.2017 № 7/15-4775 повідомило, що кошти на оплату послуг незалежних Інженерів-консультантів можна передбачати у главі 10 ЗКР.

    Глава 10 ЗКР має ліміт 2,5 % від суми по главам 1-9 ЗКР. У світовій практиці послуги Інженера-консультанта оцінюється в межах 5-8%. Крім того, відповідно до чинного національного стандарту з ціноутворення, вартість послуг інженера-консультанта має визначатися на підставі рекомендованого Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України рівня кошторисної заробітної плати, яка становить 3590- 5500 грн., для Інженерів-консультантів, які мають бути прирівняні до робітників 7 розряду – 5693-8727 грн. За такий низький розрахунковий рівень заробітної плати «Укравтодор» не зможе залучити не тільки міжнародних, але й вітчизняних консультантів. Тому існує ризик створення підрядними організаціями підконтрольних їм інжинірингових компаній, які зможуть працювати і при такій заниженій вартості дорожніх консультаційних послуг. Як результат - такі інжинірингові компанії будуть контролювати на об’єкті будівництва свою споріднену підрядну організацію.

    Аби не допустити цього, в змінах до постанови КМУ № 1065 визначається, що вартість дорожніх консультаційних послуг визначається відповідно до нормативно-правових актів і національних стандартів з питань визначення вартості робіт у будівництві.

    ОБЄКТИ контролю. У чинній постанові КМУ № 1065 не визначено, на які об’єкти поширюється контроль Інженера-консультанта: на нові, перехідні (якщо на перехідні, то з якого джерела надходять кошти на оплату послуг Інженерів-консультантів, якщо проектна документація затверджена).

    В змінах до постанови КМУ № 1065 чітко визначається, що її вимоги застосовуються до обʼєктів нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг загального користування, проектування яких розпочинається.

    СФЕРА дії. У змінах до Постанови КМУ № 1065 виключено поняття «поточного ремонту» у зв’язку з переглядом чинного національного стандарту щодо класифікації робіт з ремонтів автомобільних доріг загального користування. Відповідно до проекту зазначеного національного стандарту передбачається встановлення більш чіткого розподілу переліків робіт з ремонтів відповідно до їх рівня складності. Суть нововведень зводиться до того, що до капітального ремонту планується віднести комплексне виконання робіт по усіх конструктивним елементам автомобільної дороги з відновленням міцності дорожнього одягу, до поточного ремонту – виконання окремих робіт по окремих конструктивних елементах в локальних місцях. Так, для прикладу, до капітального ремонту дорожнього одягу планується віднести всі роботи, що стосуються підсилення дорожнього одягу (збільшення його товщини, влаштування більш міцних покриттів, або заміна шарів дорожнього одягу в тому числі з ремонтом основи), тоді ж як до поточного ремонту будуть відноситися тільки роботи з відновлення транспортно-експлуатаційних показників автомобільної дороги, попередження зносу дорожнього покриття, виправлення незначних пошкоджень, наприклад поверхнева обробка покриття та влаштування тонкошарових покриттів (товщина до 4 см). Тобто, роботи з поточного ремонту будуть менш складні, ніж є зараз відповідно до чинної класифікації і передбачатимуть роботи виключно на верхніх шарах покриття.

    Немає потреби також залучати Інженера-консультанта для контролю за ліквідацією окремих дефектів верхнього шару покриття, адже його послуги  будуть суттєво перевищувати вартість виконання окремих робіт з поточного ремонту.

    Отже, запропонований Проект постанови Уряду про внесення змін до діючої редакції постанови №1065 врегульовує спірні питання відповідно до вітчизняного законодавства.

    З огляду на прозорість та відкритість нашої діяльності, запрошуємо громадські організації до конструктивного обговорення проекту Змін до Постанови № 1065. Запрошуємо Фахівців об’єднати зусилля  навколо удосконалення законодавства в області дорожнього будівництва та конструктивної співпраці заради розвитку. Нефахове критиканство та популізм не сприяють правовому врегулюванню питань незалежного контролю якості на дорогах. Об’єднуймося заради розвитку!